Filtrace pro kouř tvořící aplikace (svařování, řezání) TIG 11800 m3/h

Katalogové číslo: TIGTOWER1200
Efektivní sací výkon: 12000 m3/h
Stupeň odlučností: 99,96 %

Jak vybrat stroj

 

Filtrační věž TIGTOWER 1200 je primárně určena pro odsávání svařovacích dýmů, které vznikají jako vedlejší produkt při svařovacím procesu. Tyto dýmy jsou pro lidský organismus škodlivé, svými fibrogenními vlastnostmi negativně ovlivňují zdraví pracovníků. Strojírenské společnosti, které ve svých technologiích využívají svařovací procesy, mají dlouhodobě problém s udržením vhodných hygienických podmínek na pracovišti.

Emise vznikající při svařování můžeme odsát několika způsoby, které se volí z hlediska ergonomie, velikosti svařovaných dílců, technologie svařovacího procesu, postupu svařování, velikosti objektu a způsobu manipulace.

Způsob odsávaní můžeme rozdělit z hlediska technologie odsávaní na dvě skupiny:
Odsávaní lokální – odsávacími rameny, digestořemi a zákryty.
Odsávaní prostorové – odsávání z celého prostoru výrobní haly systémy „TCL“ nebo „Push Pull“
Ve strojírenské praxi se běžně setkáváme s tím, že návrhy výše uvedených prověřených způsobů odsávaní klientům nevyhovují a to převážně z ekonomických důvodů (vysoké pořizovací a provozní náklady).

Jednou z výhod filtrační věže je, že není pevně svázána s objektem výrobní haly, což je častý problém při podnikání v pronajatých prostorách.

V tomto okamžiku je možno aplikovat nový, poměrně jednoduchý a levný způsob čištění vzdušniny, který je založen na principech odsávání z prostoru výrobní haly, jejího přefiltrování s vysokou účinností 99,9 % a vrácením čisté vzdušniny zpět do výrobních prostor bez tepelných ztrát. Úspora energií ve spojení s čistým pracovním prostředím byly prioritním úkolem pro naše konstruktéry při vývoji TIG TOWER 1200.

Vnější rozměr: 1970x3880x1750 mm
Hmotnost: 1513 kg
Příkon: 8.00 kW
Pracovní teplota: 15 - 40 °C
Pracovní vlhkost: <90 %
Počet filtračních elementů: 9
Vstupní příruba: -
Stupeň odlučností: 99,96 %
Efektivní sací výkon: 12000 m3/h

Ceny všech vláknových laserů obsahují:

   - kompletní CNC stroj ihned připravený k práci
   - průmyslové vodní chlazení laseru
   - zařízení pro odtah zplodin řezání
   - řídící PC včetně nezbytného SW pro řízení CNC stroje
   - dopravu a instalaci stroje v rámci ČR
   - školení obsluhy a údržby stroje
   - telefonickou podporu

Fotogalerie

Nechte si zpracovat cenové nabídky
včetně nákladů na provoz

Nechte si poradit od našich specialistů, který stroj je nejvhodnější pro Váš business

Cenová nabídka